Het vertrekpunt van elke coaching is het intakegesprek. Ten eerste om kennis te maken, want het moet tussen ons klikken, van beide kanten. Tijdens dit gesprek brengen wij de coachvraag helder in beeld. Daarvoor hanteren we verschillende instrumenten en methodes. Omdat elk persoon uniek is, is de duur van de coaching niet van tevoren te bepalen. Wij hanteren geen maximaal aantal bijeenkomsten. Gezamenlijk bepalen we de te volgen stappen.

Het vertrekpunt van elke coaching is het intakegesprek.
Ten eerste om kennis te maken, want het moet tussen ons klikken, van beide kanten.